Vårt sortiment

Hel fisk: Abborre
  Sik
  Strömming
  Öring
   
Rökt fisk: Sik
  Öring
   
Filead fisk: Abborre
  Sik

För övriga fiskar ring för information!